Description

Aurkeztutako ingurumen arloko ILSa inpaktu inklusibo sozioekonomikoaren ikuspegia erabiliz eginda dago. Jarduera honetan, lehenik eta behin, gatzgabetzeko metodo ezagunak aurkezten zaizkie ikasleei, eta, gero, beren herrialdean/eskualdean zenbat gatzgabetze plantak funtzionatzen duten eta beren funtzioa zein teknologiatan oinarritzen den identifikatzen da. Gainera, gatzgabetzeko planta bat elikatzeko energia berriztagarrien erabileran sakontzen da. Ondoren, ikasleek gatzgabetzeko teknologia (berriak) beren herrialdean/eskualdean aplikatzeko aukerak aztertuko dituzte, alderdi sozialak eta ekonomikoak kontuan hartuta. 

Ikaskuntza-helburuak:

Jarduera honen ondoren, ikasleak gai izan behar dira:

  • Gatzgabetze termikoko metodoen eta mintz bidezko gatzgabetze-metodoen artean zer desberdintasun nagusi dauden azaltzea.
  • Gatzgabetzeko hiru metodo nagusien (hau da, MSF, MED eta RO) gaitasunari, kostu operatiboari eta energia-kontsumoari buruzko frogak ematea.
  • AMIA analisia ulertzea eta egitea
  • Gizarte-zientziei buruzko elkarrizketa bat sortzea
  • Datu sozialak biltzea eta horiekin lan egitea
  • Zure komunitateari jakinaraztea zure herrialdeko/eskualdeko gatzgabetze-planten funtzionamenduaren alde onak eta txarrak.

Jarduera hau proiektu bakar gisa erabil daiteke. Baina irakasle batek ikasleentzako jarduera holistiko erakargarri bat diseinatu nahi badu, "Uraren Krisi Globala" adibidez, hiru ikasgai erabil ditzake abiapuntu gisa. 

Ikasleek, lehenik eta behin, gatzgabetzearen atzean dagoen zientzia uler dezakete, eta sakonki iker dezakete gatzgabetze termikoko teknika espezifiko bat (Uraren Krisi Globala: Gatzgabetzearen Atzeko Zientzia). Ondoren, ILS honekin jarrai dezakete eta sakonago azter ditzakete gatzgabetzeko beste metodo batzuen alde onak eta txarrak. Azkenik, lehorteari buruz ikas dezakete eta beren komunitateari lehortearen kudeaketa jasangarrirako plan bat aplikatzen lagun diezaiokete. Plan horretan, gatzgabetzeko plantaren funtzionamendua sar daiteke, lehorte larri bati aurre egiteko beste estrategia batzuen artean (Uraren Krisi Globala: Lehortea Kudeatzeko Plana).

ILS hau Ikaskuntza inklusiboaren diseinu unibertsalaren printzipioak (IUD) jarraituz diseinatu da. 

Aztertzaileak:  Olga Dziabenko

Jarduera hau  InSTEAM proiektuaren esparruan sortu da (Grant Agreement N. 2019-1-ES01-KA201-064261).

No votes have been submitted yet.

View and write the comments

No one has commented it yet.