Age Range

Big Ideas Of Science

Language

Average Learning Time

Works Offline

No

Description

Acest ILS este o lecție de recapitulare și sitematizare cunoștințe , priceperi și deprinderi cu tema: "Valorificarea potențialului turistic în condițiile schimbărilor climatice globale și a poluării aerului ".

Elevii participă și se implică activ în analizarea modificărilor climatice , ale compoziței aerului  și a consecințelor asupra valorificării potențialului turistic.

Elevii pot astfel să recapituleze și să consolideze într-un context nou, cunoștințele despre potențialul turistic și valorificarea sa  .

This ILS is a lesson for recapitulation and knowledge sourcing, knowledge and skills on the theme: "Capitalizing on tourism potential in the context of global climate change and air pollution".

Students participate and are actively involved in analyzing climate change, air composition and consequences on the development of tourism potential.

Students can thus recapitulate and consolidate in a new context the knowledge about tourism potential and its capitalization.

 

Prior Knowledge Requirements

Dezvoltarea potențialului turistic în condițiile schimbărilor climatice globale și a poluării aerului .
Developing tourism potential in the context of global climate change and air pollution.

No votes have been submitted yet.

View and write the comments

No one has commented it yet.