Description

Õpid kui tähtis on evolutsiooni mõistmiseks aru saada loodusliku ja sugulise valiku protsessidest. Nende teemade õppimiseks töötad läbi uurimistsükli, mis koosneb viiest uurimisetapist (suunaseadmine; küsimuste ja hüpoteeside püstitamine; uurimine; järeldamine; arutelu). Lisaks bioloogia õppimisele omandad ka teadusliku uurimuse läbiviimiseks vajalikud oskused. Samuti on Sul hea võimalus läbi viia katseid virtuaalses laboris „Suguline valik gupidel" (Sexual Selection in Guppies) ja koguda ning analüüsida andmeid samamoodi nagu bioloog John Endler, kui ta uuris 1970ndatel aastatel esmakordselt gupide loodusliku ja sugulise valiku tasakaalu.