ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლე იკვლევს გამტარში…
ILS
ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლე იკვლევს ქანქარის (…
ILS
ინტერაქტიული კვლევის აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტმა შეისწავლა ენერგიის…
ILS
ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლე იკვლევს ნივთიერების…
ILS
ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა,რომელშიც მოსწავლე ჩაატარებს კვლევას და გაეცნობა…
ILS
ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა, რომლის ფარგლებში მოსწავლე ატარებს კვლევას და…
ILS
ამომგდები ძალა სითხეში
ILS
Watch a string vibrate in slow motion.
LAB
Make waves with a dripping faucet, audio speaker, or laser!
LAB
The table tool lets learners fill text or numerical data in a table.
APP
This lab allows students to watch different types of molecules form a solid,…
LAB