ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლე იკვლევს ქანქარის (…
ILS
ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლე იკვლევს ნივთიერების…
ILS
ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა,რომელშიც მოსწავლე ჩაატარებს კვლევას და გაეცნობა…
ILS
ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა, რომლის ფარგლებში მოსწავლე ატარებს კვლევას და…
ILS
Watch a string vibrate in slow motion.
LAB
Make waves with a dripping faucet, audio speaker, or laser!
LAB
The table tool lets learners fill text or numerical data in a table.
APP
This lab allows students to watch different types of molecules form a solid,…
LAB
In Splash students can create objects from object properties like mass, volume…
LAB
This lab is an abridged Html5 version of the Java applet lab
LAB
How did Rutherford figure out the structure of the atom without being able to…
LAB