Kuna aina mbili ya vikosi vya kuvutia ilivyoonyeshwa katika mfano huu: Coulomb…
LAB
Kuangalia Tungo vibrate katika mwendo wa taratibu.
LAB
Explore pressure at the atomic level. All matter is made up of atoms, which…
LAB
Watch a string vibrate in slow motion.
LAB
Explorez la structure d'un solide au niveau moléculaire.
LAB
Explorez la structure d'un liquide au niveau moléculaire.
LAB
Explorez la structure d'un gaz au niveau moléculaire. Les molécules sont…
LAB
Explorez différents types d'attractions entre les molécules.
LAB
Regarder une chaîne vibrer au ralenti.
LAB
Kuchunguza jukumu la joto katika kiwango cha Ukaushaji wa dutu.
LAB
Kuchunguza nafasi ya Misa ya molekuli heshima yake kiwango cha Ukaushaji.
LAB
Kuchunguza jukumu la joto katika kiwango cha Ukaushaji wa dutu.
LAB