Σε αυτήν την άσκηση οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν εξ'αποστάσεως έναν ανιχνευτή…
ILS
Οι μαθητές γνωρίζουν για το σύγχρονο επάγγελμα ενός μηχανικού αιολικού πάρκου,…
ILS
In this activity students investigate the different shapes of galaxies and…
ILS
Students will observe the movement a virtual Foucault's pendulum in order to…
ILS
In this exercise students use the Impact Calculator lab to investigate what…
ILS
Estimado participante, reciba un cordial saludo.
ILS