Inquiry Learning Spaces (ILSs) are personalized learning resources for students, including a lab, apps, and any other type of multimedia material. ILSs follow an inquiry cycle. Inquiry cycles can differ but the basic Go-Lab cycle consists of the phases Orientation, Conceptualisation, Investigation, Conclusion, and Discussion. The aim of an ILS is to provide students with an opportunity to conduct scientific experiments, being guided through the inquiry process and supported at each step.

This page presents ILSs created by teachers or the Go-Lab and/or Next-Lab team (and often in co-creation), on a large set of domains and in many languages. You can create ILSs starting from an online lab, but also copy and adapt an existing ILS with the help of the Go-Lab authoring platform. Visit the Support page where you will find demo-videos, tips & tricks, and user manuals, that explain how to work with the Go-Lab authoring platform and how to publish your own ILS once it is finished.

If you are looking for Inquiry Learning Spaces especially suitable for the curricula of Benin, Kenya or Nigeria, please visit our Collections page.

If you select ILSs in Estonian, the descriptions on this website will still be displayed in English, except if the ILS author has provided the description in Estonian. However, if you click on the preview button or copy an ILS to Graasp, the ILS will be displayed in Estonian, as created by the ILS author.

No votes have been submitted yet.

See Uurimusliku Õppe Ruum on mõeldud õpilastele veeringe õppimiseks. Ruumi abil saab õppida veeringe nelja peamist etappi, kasutades selleks Veeringe Laborit.

No votes have been submitted yet.

Selle õppetüki eesmärk on teha kindlaks, mis juhtub voolutugevusega, kui patarei pinge muutub. Kasutades „Vooluahelate laborit“, milles hakkad vooluahelaid ehitama, viid läbi teaduslik uurimuse ja kogud andmeid, kuidas uurida pinge ja voolutugevuse seost, kui takistus on antud.

No votes have been submitted yet.

Selle õppetüki eesmärk on teha kindlaks, mis juhtub voolutugevusega, kui lisada vooluahelasse hõõglampe jadamisi või rööpselt.

No votes have been submitted yet.

Selle õppetüki eesmärk on teha kindlaks, kuidas eristada rööpselt ja jadamisi ühendatud vooluahelaid.

No votes have been submitted yet.

Õpilased uurivad virtuaalse labori abil, mis juhtub, kui kosmosest tulev objekt tabab Maad. Tehakse läbi uurimistsükkel, mis koosneb kuuest etapist (sissejuhatus; küsimuste ja hüpoteeside püstitamine; uurimine; eksperimenteerimine; järeldamine; arutelu).

No votes have been submitted yet.

Selle õppetüki eesmärk on teha kindlaks, kuidas on ühendatud majas olevad valgustid: kas jada- või rööpühendusega. Sinu ülesandeks on läbi viia teaduslik uurimine, et koguda piisavalt argumente vastava ühenduse tõestamiseks.

No votes have been submitted yet.

Tänase õppetüki teemaks on üleslükkejõud. Teema õppimiseks töötad läbi uurimistsükli, mis koosneb viiest uurimisetapist (suunaseadmine; küsimuste ja hüpoteeside püstitamine; uurimine; järeldamine; arutelu), ning omandad teadusliku uurimuse läbiviimiseks olulised oskused.