Inquiry Learning Spaces (ILSs) are personalized learning resources for students, including a lab, apps, and any other type of multimedia material. ILSs follow an inquiry cycle. Inquiry cycles can differ but the basic Go-Lab cycle consists of the phases Orientation, Conceptualisation, Investigation, Conclusion, and Discussion. The aim of an ILS is to provide students with an opportunity to conduct scientific experiments, being guided through the inquiry process and supported at each step.

This page presents ILSs created by teachers or the Go-Lab and/or Next-Lab team (and often in co-creation), on a large set of domains and in many languages. You can create ILSs starting from an online lab, but also copy and adapt an existing ILS with the help of the Go-Lab authoring platform. Visit the Support page where you will find demo-videos, tips & tricks, and user manuals, that explain how to work with the Go-Lab authoring platform and how to publish your own ILS once it is finished.

If you select ILSs in Catalan, the descriptions on this website will still be displayed in English, except if the ILS author has provided the description in Catalan. However, if you click on the preview button or copy an ILS to Graasp, the ILS will be displayed in Catalan, as created by the ILS author.

L'objectiu principal d'aquesta pràctica és observar el comportament dual de la llum, d'ona-corpuscle.
Aquesta ILS és una eina que poden utilitzar els estudiants de 4t ESO/batxillerat per tal de desenvolupar un projecte sobre el canvi climàtic. Aquesta ILS està pensada per alumnes que ja hagin treballat el canvi climàtic.
A continuació et presentem una pràctica sobre la membrana plasmàtica.
Determinar de quines variables depén el període d'oscil·lació  d'un pèndol simple. 
Amb aquesta ILS estudiarem el rol dels aminoàcids per a la correcta estructura 3D d’una proteïna mitjançant el cas de l’Anèmia Falciforme.
Saps quin grup sanguini ets? Creus que pots donar sang a tothom? Anem a treballar sobre els grups sanguinis.
Aquesta ILS ens permet treballar al voltant de la contaminació dins dels ecosistemes i la dificultat que hi ha en eliminar-la i sobretot poder investigar les causes.
Aquesta ILS és per trebalar el Moviment Rectilini Uniforme i el Moviment Rectilini Uniformament Accelerat