Το μάθημα αυτό αφορά τα υδατικά διαλύματα ηλεκτρολυτών και πιο συγκεκριμένα, …
ILS
Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε για τη συσχέτιση της τιμής του pH με την ένταση της…
ILS
Η ογκομετρική ανάλυση είναι μία μέθοδος ποσοτικής ανάλυσης με την οποία…
ILS
the moon refuses to step out.
ILS
De leerling maakt kennis met titratiepractica.
ILS
Textbook-style weak acid and base problems that can be checked using the…
LAB
In this exercise, students graph the titration curve of an unknown acid and…
LAB
A pH nemcsak a kémhatást, hanem a kémhatás mértékét is megmutatja.
ILS
This ILS is based on the learning materials developed by Lisette van Rens of…
ILS
Textbook-style strong acid and base problems that can be checked using the…
LAB
Use the Virtual Laboratory to standardize an unknown NaOH solution (…
LAB
Use the Virtual Laboratory to standardize an unknown NaOH solution (…
LAB