Το μάθημα αυτό αφορά τα υδατικά διαλύματα ηλεκτρολυτών και πιο συγκεκριμένα, …
ILS
Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε για τη συσχέτιση της τιμής του pH με την ένταση της…
ILS
Το σενάριο αυτό αφορά στην ενότητα ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΑΛΑΤΑ του βιβλίου της…
ILS
Η ογκομετρική ανάλυση είναι μία μέθοδος ποσοτικής ανάλυσης με την οποία…
ILS
the moon refuses to step out.
ILS
De leerling maakt kennis met titratiepractica.
ILS
Textbook-style weak acid and base problems that can be checked using the…
LAB
In this exercise, students graph the titration curve of an unknown acid and…
LAB
A pH nemcsak a kémhatást, hanem a kémhatás mértékét is megmutatja.
ILS
This ILS is based on the learning materials developed by Lisette van Rens of…
ILS
Textbook-style strong acid and base problems that can be checked using the…
LAB
Use the Virtual Laboratory to standardize an unknown NaOH solution (…
LAB