Το μάθημα αυτό μελετά τον ιδιαίτερο κλάδο της Μηχανικής των ρευστών και…
ILS
Blast a car out of a cannon, and challenge yourself to hit a target!
LAB
Queda na vertical com efeito de resistência do ar apreciável
ILS
In the Gravity Drop Lab students can investigate the influence of air and…
LAB
Nesta atividade introdutória à Hidrodinâmica, os alunos vão desenhar, construir…
ILS
Esta é uma abordagem introdutória à aerodinâmica.
ILS
This simulation allows students to study the conservation of energy during a…
LAB
Este ILS es para que el alumno entienda el concepto de gravedad y de atmósfera.
ILS