Η ογκομετρική ανάλυση είναι μία μέθοδος ποσοτικής ανάλυσης με την οποία…
ILS
Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε για τη κλίμακα του pH και συγκεκριμένα για τη τιμή…
ILS
the moon refuses to step out.
ILS
Ηλεκτρολύτες χαρακτηρίζονται οι ουσίες των οποίων τα τήγματα ή υδατικά…
ILS
De leerling maakt kennis met titratiepractica.
ILS
Explore pressure at the atomic level. All matter is made up of atoms, which…
LAB
A combination of a Virtual Lab (PhET) and a Real Experiment (PocketLab Voyager).
ILS
Determine the concentration of Silver ion in a Silver Nitrate solution using…
LAB
Explore what happens when a force is exerted on a tire material.
LAB
A model of the sodium thiosulphate and hydrochloric acid investigation.
LAB
Investigate the relationship between the volume of a gas and the pressure it…
LAB
Explore the relationship between the temperature of a gas and its volume.
LAB