Knowing how many individuals are in a population can be critical.
LAB
Este é o escenario base desta investigación con todos os seus apartados.
ILS
Este es el escenario base de esta investigación con todos sus apartados.
ILS