Μέσω της μοντέρνας παιδικής όπερας
ILS
Το μάθημα αυτό αφορά τη μεταγραφή και μετάφραση του DNA.
ILS
Το ILS «Διάχυση στη κυτταρική μεμβράνη» συνάδει με τους σχετικούς διδακτικούς…
ILS
Selles tunnis õpid ära tundma ning võrdlema erinevaid rakutüüpe.
ILS
Explore how hydrophobic and hydrophilic interactions cause proteins to fold…
LAB
Role of weak interactions in protein folding
ILS
Amb aquesta ILS estudiarem el rol dels aminoàcids per a la correcta estructura…
ILS
L'attività esplora i diversi tipi di mutazione puntiforme e ne indaga le…
ILS
Explore how changing the DNA sequence can change the amino acid sequence of a…
LAB
Explore how a protein is made from an mRNA sequence.
LAB