Αυτό το ILS έχει σχεδιαστεί με βάση την προσέγγιση της μάθησης με διερώτηση. Σε…
ILS
Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας ένα πρότυπο κοινωνικοοικονομικής…
ILS
Αυτό το ILS έχει σχεδιαστεί με βάση την προσέγγιση της μάθησης με διερώτηση.
ILS
This inclusive environmental ILS was designed implementing the scientific…
ILS
A combination of a Virtual Lab (PhET) and a Real Experiment (PocketLab Voyager).
ILS
In this ILS students learn about the states of matter.
ILS
ILS inklusibo hau inpaktu zientifikoaren
ILS
Lód może przybierać różne formy: od płatków śniegu, przez kostki lodu, po lód…
ILS
States of MatterComplete the activity in each folder.
ILS
The simulation involves mixing ice and water.
LAB