Μετά τη μεταγραφή του DNA ακολουθεί η μετάφραση του DNA στο ριβόσωμα.
ILS