Τις τελευταίες δεκαετίες, ο ρυθμός θέρμανσης στην Αρκτική είναι σχεδόν…
ILS
Trend ocieplenia w Arktyce jest dwukrotni
ILS
Students will discover how the atmospheric pressure varies with the temperature.
ILS
The European Space Agency (ESA) is Europe’s gateway to space.
LAB
This is the Irish Language version of: https://www.golabz.eu/ils/climate-clouds…
ILS
Students explore why there are seasons on Earth, why not all places have the…
ILS
Viimeisten vuosikymmenien aikana arktiset alueet ovat lämmenneet kaksi kertaa…
ILS
The warming trend in the Arctic is twice
ILS
La tendencia al calentamiento en el Ártico es dos veces mayor que la media…
ILS
A tendência de aquecimento do Ártico é duas vezes maior do que a média global…
ILS