Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας ένα πρότυπο κοινωνικοοικονομικής…
ILS
Αυτό το μάθημα σχεδιάστηκε με βάση ένα διερευνητικό/ανακαλυπτικό πρότυπο διδασκ
ILS
Ingurumenari buruzko ILS inklusibo hau inpaktu zientifikoaren ikuspegia aplikat
ILS
Jarduera hau ingurumenari buruzko ikasgai inklusibo kultural baterako diseinatu…
ILS
he presented environmental ILS employs the socioeconomic inclusive impact…
ILS
This inclusive environmental ILS was designed implementing the scientific impac
ILS
In acest plan de lectie elevii vor descoperi noi informaţii despre apă:…
ILS
Este ILS ambiental inclusivo foi projetado implementando o impacto científico.
ILS