Στο συγκεκριμένο μάθημα, οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν πληροφορίες σε σχέση…
ILS
Αυτό το εργαστήριο περιέχει πληροφορίες για τους σεισμούς μου έχουν συμβεί στον…
LAB
Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε τα είδη των σεισμικών κυμάτων και τον τρόπο…
ILS
Οι μαθητές γνωρίζουν για το σύγχρονο επάγγελμα ενός μηχανικού αιολικού πάρκου,…
ILS
Μελέτη της σεισμικής δραστηριότητας στον Ελλαδικό χώρο.
ILS
Οι μαθητές διερευνούν πως επηρεάζουν οι μεταβλητές/παράμετροι που χαρακτηρίζουν…
ILS
Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε πώς οι επιστήμονες εντοπίζουν το επίκεντρο ενός…
ILS
Welcome to the GoLab Wind Energy Simulation.
LAB
This Inquiry Learning Space starts with a motivation phase where students will…
ILS
This simulation was made using the Scratch programming environment (
LAB
The Portuguese Sea and Atmosphere Institute, I. P.
LAB
Students can use this lab to collect and study soil for texture, moisture…
LAB