Το μάθημα αυτο αποτελεί μια εισαγωγη για τον ηλεκτρισμό και συγκεκριμένα για…
ILS
Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο…
ILS
Bu ders planı ortaokul Fen Bilimleri dersindeki elektriklenme olayı ve…
ILS
Selle õppetüki eesmärk on teha kindlaks, mis juhtub voolutugevusega, kui…
ILS
Selle õppetüki eesmärk on teha kindlaks, mis juhtub voolutugevusega, kui li
ILS
Selle õppetüki eesmärk on teha kindlaks, kuidas eristada rööpselt ja jadamisi…
ILS
The VISIR system provides an extraordinarily flexible environment in which…
LAB
Astronomia este știința care se ocupă cu studiul aștrilor și a legilor mișcării…
ILS
In diesem ILS lernen SchülerInnen, was der Unterschied zwischen parallel und in…
ILS
In diesem ILS lernen die SchülerInnen Basiskonzepte wie Serienschaltungen,…
ILS
Learn about the physics of resistance in a wire.
LAB