Οι μαθητές διερευνούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας μέσω της οσμωτικής…
ILS
This lab allow the user to study how the eolic energy can be used in order to…
LAB
This lab can be used to grasp the concepts of power generation in an osmotic…
LAB
Im ILS OsmoCity - Energie für alle!
ILS
This ILS shows students how Osmotic Power Plants create energy and which…
ILS
In diesem ILS können Schülerinnen und Schüler mithilfe des Lego Windmühlen…
ILS
The Windmill Lab is intended to experiment with eolic energy.
ILS
Negutegi Efektuko Gasen isurketa eta finkapen simulagailuarekin jolastuz,…
ILS