Οι μαθητές διερευνούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας μέσω της οσμωτικής…
ILS
Bu ders planı ortaokul Fen Bilimleri dersindeki elektriklenme olayı ve…
ILS
Im ILS OsmoCity - Energie für alle!
ILS
This ILS shows students how Osmotic Power Plants create energy and which…
ILS