Οι μαθητές διερευνούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας μέσω της οσμωτικής…
ILS
Bu ders planı ortaokul Fen Bilimleri dersindeki elektriklenme olayı ve…
ILS
This lab simulates the transmission of electricity at high voltages, for two…
LAB
Im ILS OsmoCity - Energie für alle!
ILS
This ILS shows students how Osmotic Power Plants create energy and which…
ILS