Εξέταση, διερεύνηση , μελέτη και κατανόηση των κινήσεων των πλανητών του…
ILS
Quest'attività vi permetterà di analizzare come funzionano gli ingranaggi…
ILS
Estudo inicial de uma função linear.
ILS