Μετά το τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα είναι σε θέση να επεξηγούν το…
ILS
Το μόνιμα παγωμένο έδαφος παραμένει στους 0°C ή πιο κάτω για τουλάχιστον δύο…
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί το μοντέλο ανακαλυπτικής μάθη
ILS
Το μάθημα αυτό κάνει χρήση ενός κοινονικο-οικονομικού μοντέλου διδασκαλίας. Στο…
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί την προσέγγιση του 'Ανοικτού Σχολείου'.
ILS
Dowiesz się, czym jest wieloletnia zmarzlina, gdzie występuje i jak powstaje.
ILS
Drepturile copilului trebuie știute și respectate de toată lumea.
ILS
El permafrost es un suelo permanentemente congelado que permanece a 0 °C o…
ILS
O Permafrost é o solo que permanece congelado a uma temperatura de 0°C ou…
ILS
Permafrost is permanently frozen
ILS
Negutegi Efektuko Gasen isurketa eta finkapen simulagailuarekin jolastuz,…
ILS
Ikirouta on pysyvästi jäässä olevaa maata, jonka lämpötila pysyy  0°C:ssa tai s
ILS