Μετά το τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα είναι σε θέση να επεξηγούν το…
ILS
Το μόνιμα παγωμένο έδαφος παραμένει στους 0°C ή πιο κάτω για τουλάχιστον δύο…
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί το μοντέλο ανακαλυπτικής μάθη
ILS
Το μάθημα αυτό κάνει χρήση ενός κοινονικο-οικονομικού μοντέλου διδασκαλίας. Στο…
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί την προσέγγιση του 'Ανοικτού Σχολείου'.
ILS
Drepturile copilului trebuie știute și respectate de toată lumea.
ILS
El permafrost es un suelo permanentemente congelado que permanece a 0 °C o…
ILS
Permafrost is permanently frozen
ILS
Negutegi Efektuko Gasen isurketa eta finkapen simulagailuarekin jolastuz,…
ILS
The presented environmental ILS employs the socioeconomic inclusive impact…
ILS
This inclusive environmental ILS was designed implementing the Open Schooling…
ILS
The presented environmental ILS was designed implementing the scientific impact…
ILS