Το μάθημα αυτό ασχολείται με το φαινόμενο της ώσμωσης σε ζωντανά κύταρρα.
ILS
the moon refuses to step out.
ILS
Ηλεκτρολύτες χαρακτηρίζονται οι ουσίες των οποίων τα τήγματα ή υδατικά…
ILS
This ILS is based on the learning materials developed by Lisette van Rens of…
ILS
Benvenuti in questo ILS in cui sperimenterete come varia il comportamento degli…
ILS
In diesem ILS lernen Schüler*Innen etwas über Chemikalien, die im Haushalt…
ILS
In diesem ILS lernen Schüler*Innen etwas über Chemikalien, die im Haushalt…
ILS
Welkom bij dit digitale experiment.
ILS
This inquiry activity teaches students about the chemistry of household…
ILS
This inquiry activity teaches students about the chemistry of household…
ILS
With this lab you will find out how separation of mixtures is done using the…
LAB