Σε αυτό το μάθημα θα μελετήσουμε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η…
ILS
Μετά τη μεταγραφή του DNA ακολουθεί η μετάφραση του DNA στο ριβόσωμα.
ILS
Το μάθημα αυτό αφορά τη μεταγραφή και μετάφραση του DNA.
ILS
Το ILS «Διάχυση στη κυτταρική μεμβράνη» συνάδει με τους σχετικούς διδακτικούς…
ILS
Οι μαθητές διερευνούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας μέσω της οσμωτικής…
ILS
This course is about the transcription and translation of DNA.
ILS
Selles tunnis õpid ära tundma ning võrdlema erinevaid rakutüüpe.
ILS
Explore how hydrophobic and hydrophilic interactions cause proteins to fold…
LAB
Role of weak interactions in protein folding
ILS