Το μάθημα αυτό αφορά τους συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακούς.
ILS
Ο θαυμαστός κόσμος της σύνθεσης των βασικών χρωμάτων.
ILS
Ποια είναι η ταχύτητα διάδοσης του φωτός;
ILS
Εξερεύνηση του κύκλου ζωής των αστεριών.
ILS
Ο Ήλιος είναι το αστέρι που βρίσκεται πιο κοντά στη Γη μας.
ILS
Σχέδιο μαθήματος για τη ζωή και το θάνατο των αστεριών.
ILS
Σχέδιο μαθήματος για τη ζωή και το θάνατο των αστεριών.
ILS
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη διάθλαση φωτός.
ILS
Σχέδιο μαθήματος για την Στ Δημοτικού, για την ανάλυση του λευκού φωτός στα…
ILS
The NAAP Variable Star Photometry Lab introduces variable stars – Eclipsing…
LAB
Tutkivan oppimisen kokonaisuus valon taittumisesta.
ILS
A clock bouncing light between two mirrors is animated, to show vividly why…
LAB