Εξερεύνηση του κύκλου ζωής των αστεριών.
ILS
Ο Ήλιος είναι το αστέρι που βρίσκεται πιο κοντά στη Γη μας.
ILS
Σχέδιο μαθήματος για τη ζωή και το θάνατο των αστεριών.
ILS
The Faulkes Telescope Project provides access free-of-charge via the internet…
LAB
You will see that there is a difference between reality and theory.
LAB
Focused on Big ideas of Science "The Universe is comprised of billions of…
ILS
This astronomy “Little Big Picture” was programmed by REU student Nick Robe.
LAB
Chapitre de la classe de seconde du lycée général français sur les lumières…
ILS
The NAAP Blackbody Curves & UBV Filters Lab demonstrates the basic…
LAB
In diesem ILS lernen SchülerInnen etwas über die verschiedenen galaktischen…
ILS
The following exercise aims to give you an intorductin to the concept of…
ILS
O seguinte exercício pretende dar-te uma introdução ao conceito da morfologia…
ILS