Σε αυτό το ILS εξετάζουμε τη λειτουργία του νευρώνα.
ILS
In deze les werk je samen aan opdrachten die te maken
ILS
In deze les werk je samen aan opdrachten die t
ILS
In this ILS we examine the function of the neuron.
ILS
In deze les werk je samen aan opdrachten die te maken hebben met elektrische…
ILS
In the DC AC Lab students experiment with electrical circuits and practice…
LAB
Vamos ligar lâmpadas (ou LEDs), resistências e pilhas.
ILS