Το μάθημα αυτό αποτελεί τη μετάφραση του
ILS
Această lecție se referă la arie și perimetru (es
ILS
This lesson is about area and perimeter (translation of the space 'Bouw een…
ILS
In deze les gaat het over oppervlakte en omtrek.
ILS