Οι μαθητές γνωρίζουν για το σύγχρονο επάγγελμα ενός μηχανικού αιολικού πάρκου,…
ILS
Nowadays optimizing the fluid dynamics of cars is a obligatory part of the…
LAB
Welcome to the GoLab Wind Energy Simulation.
LAB
Each of the sliders controls one of the six services of the robotic arm (Turn…
LAB
Tavoitteet: Tutustutaan voimanvälitykseen ja mekaniikkaan.
ILS
Alimentarea electrică a orașului natal în viitor, alături protecția mediului…
ILS
Măsurarea presiunilor în sistemele tehnice este o componentă de bază a…
ILS
A drawing-based learning environment for the gears domain.
LAB
Fan & Plate  is a laboratory model consisted of horizontal tube, fan and…
LAB
Each of the sliders controls one of the three services of the crane (Turn on /…
LAB
In diesem ILs lernen Schülerinnen und Schüler etwas über die Zusammenarbeit…
ILS