Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας την προσέγγιση του Ανοικτού Σχολείου που…
ILS
Οι μαθητές γνωρίζουν για το σύγχρονο επάγγελμα ενός μηχανικού αιολικού πάρκου,…
ILS
Τις τελευταίες δεκαετίες, ο ρυθμός θέρμανσης στην Αρκτική είναι σχεδόν…
ILS
Welcome to the GoLab Wind Energy Simulation.
LAB
This simulation was made using the Scratch programming environment (
LAB
ILS inklusibo hau eskola irek
ILS
This activity allows to discover how the altitude influences the atmospheric…
ILS
Students will discover how the atmospheric pressure varies with the temperature.
ILS
Alimentarea electrică a orașului natal în viitor, alături protecția mediului…
ILS
The European Space Agency (ESA) is Europe’s gateway to space.
LAB
This inclusive environmental ILS was designed implementing the Open Schooling…
ILS
Stii de ce se produc fenomenele fizice electostatice ?
ILS