Οι μαθητές γνωρίζουν για το σύγχρονο επάγγελμα ενός μηχανικού αιολικού πάρκου,…
ILS
Welcome to the GoLab Wind Energy Simulation.
LAB
This simulation was made using the Scratch programming environment (
LAB
This activity allows to discover how the altitude influences the atmospheric…
ILS
Students will discover how the atmospheric pressure varies with the temperature.
ILS
Alimentarea electrică a orașului natal în viitor, alături protecția mediului…
ILS
The European Space Agency (ESA) is Europe’s gateway to space.
LAB
Stii de ce se produc fenomenele fizice electostatice ?
ILS