Μέσω της μοντέρνας παιδικής όπερας
ILS
Αυτό το περιεκτικό μάθημα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχεδιάστηκε εφαρμόζοντας…
ILS
Aurkeztutako ingurumen-arloko ILSa inpakt
ILS
ILS honen bitartez pestizidek (DDTak zehatzago esateko) elika-katean duten…
ILS
This model is a simulation which draws upon Gauss' (1934) classic experiments…
LAB
Aquesta ILS ens permet treballar al voltant de la contaminació dins dels…
ILS
In diesem ILS können Lernende mithilfe des Euglena Remote Labors anhand einer…
ILS
ILS honetan DDTaren eragina kate trofikoan aztertuko dugu.
ILS
This inclusive environmental ILS was designed implementing the scientific impac
ILS
In 1962, Rachel Carson published 'Silent Spring', which drew attention to how…
LAB
Este ILS proporciona uma investigação sobre o acúmulo de DDT na cadeia…
ILS
Os estudos de Rachel Carlson foron precursores involuntarios da Axencia de…
ILS