Το μάθημα αυτό αφορά τη μεταγραφή και μετάφραση του DNA.
ILS
Το ILS «Διάχυση στη κυτταρική μεμβράνη» συνάδει με τους σχετικούς διδακτικούς…
ILS
Explore how hydrophobic and hydrophilic interactions cause proteins to fold…
LAB
Role of weak interactions in protein folding
ILS
L'attività esplora i diversi tipi di mutazione puntiforme e ne indaga le…
ILS
Explore how changing the DNA sequence can change the amino acid sequence of a…
LAB
Explore how a protein is made from an mRNA sequence.
LAB
Explore how an mRNA copy is made of DNA.
LAB
A continuació et presentem una pràctica sobre la membrana plasmàtica.
ILS
In diesem ILS können Lernende mithilfe des Euglena Remote Labors anhand einer…
ILS
Este é o escenario base dunha investigación con todos os seus apartados.
ILS