Εξερεύνηση του κύκλου ζωής των αστεριών.
ILS
Σχέδιο μαθήματος για τη ζωή και το θάνατο των αστεριών.
ILS
The Faulkes Telescope Project provides access free-of-charge via the internet…
LAB
Focused on Big ideas of Science "The Universe is comprised of billions of…
ILS
Star in a Box is an interactive webapp which animates stars with different…
LAB
In diesem ILS lernen SchülerInnen etwas über die verschiedenen galaktischen…
ILS
Eerst was er de samensmelting van twee zwarte gaten.
ILS
The following exercise aims to give you an intorductin to the concept of…
ILS
O seguinte exercício pretende dar-te uma introdução ao conceito da morfologia…
ILS
This is the Basic Scenario.Simple ILS for 11-13 students, aimed to learn how to…
ILS