Αυτό το ILS έχει σχεδιαστεί με βάση την προσέγγιση της μάθησης με διερώτηση. Σε…
ILS
Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας ένα πρότυπο κοινωνικοοικονομικής…
ILS
Τις τελευταίες δεκαετίες, ο ρυθμός θέρμανσης στην Αρκτική είναι σχεδόν…
ILS
Trend ocieplenia w Arktyce jest dwukrotni
ILS
Ozeanoen azidifikazio izeneko laborategi birtualari esker ozeanoen  …
ILS
The warming trend in the Arctic is twice as large as the global average in rece
ILS
This inclusive environmental ILS was designed implementing the scientific impac
ILS
he presented environmental ILS employs the socioeconomic inclusive impact…
ILS