Στο μάθημα αυτό πραγματοποιείται διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την…
ILS
Καλώς όρισες στο μάθημα του Go-Lab.
ILS
Το συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στους διδακτικούς στόχους 3.4.1 (…
ILS
Watch a string vibrate in slow motion.
LAB
Explore with PhET simulation,videos and worksheets what is a wave, what makes a…
ILS
This simulation visualizes superposition of waves.
LAB
This is an interactive simulation of a string under tension.
LAB
This HTML5 app demonstrates the variation of elongation, velocity, acceleration…
LAB
This scenario is connected to simple harmonic motion.
ILS
This simulation shows a single mass on a spring, which is connected to a wall.
LAB
A single mass attached to a spring, which is connected to a wall.
LAB
This HTML 5 app demonstrates the variation of elongation, velocity, tangential…
LAB