Σε αυτό τον Μαθησιακό Χώρο Διερώτησης οι μαθητές θα πραγματοποίησουν μια…
ILS
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα ηλεκτρικά κυκλώματα, ξεκινώντας από το…
ILS
Bu ders planında 7.sınıf Elektrik Enerjisi ünitesine ait konulardan birisi olan…
ILS
This lab is designed to have students investigate the relationships between…
LAB
Bu ders planında 7.sınıf Elektrik Enerjisi ünitesine ait konulardan birisi olan…
ILS
LXI-VISIR for DC circuits is created and deployed by the WebLab-Deusto on the…
LAB
In deze les gaat het over stroomkringen, oftewel elektrische circuits.
ILS
This lesson is about electrical circuits (translation of the space 'Elektrische…
ILS
Study of mixed, series and parallel association of resistors in DC networks. …
LAB
Este ILS permite al alumno practicar con montajes serie y paralelo con dos…
ILS
Este ILS permite al alumno practicar con montajes serie y paralelo con dos…
ILS
Students working in two different ILSs share a simulation of a dollhouse which…
LAB