Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε για τη φωτοσύνθεση και συγκεκριμένα θα μελετήσετε…
ILS
This lab is an abridged Html5 version of the Flash-based
LAB
This lab illustrates the respiration of plants, during the day and at night.
LAB
This lesson is about plants and growth (translation of the space 'Planten en…
ILS
In deze les gaat het over planten en groei.
ILS
There is an updated version of this lab.
LAB
In questo laboratorio virtuale saranno svolte delle misure per verificare l'…
ILS
En el laboratorio virtual vamos mediremos la eficiencia fotosintética en varias…
ILS
See uurimusliku õppe tegevus toetab fotosünteesi õppimist koostöise õppe…
ILS
See uurimusliku õppe tegevus toetab fotosünteesi õppimist koostöise õppe…
ILS
Se știe că factorii de mediu influențează toate funcțiile organismelor,…
ILS
This online lesson is about light and photosynthesis, and it is based on a
ILS