Το μάθημα αυτο αποτελεί μια εισαγωγη για τον ηλεκτρισμό και συγκεκριμένα για…
ILS
Σε αυτήν την άσκηση οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν εξ'αποστάσεως έναν ανιχνευτή…
ILS
Σε αυτό τον Μαθησιακό Χώρο Διερώτησης οι μαθητές θα πραγματοποίησουν μια…
ILS
Μέσα από το μάθημα αυτό θα μάθετε από ποιους παράγοντες εξαρτάται η υδροστατική…
ILS
Οι μαθητές γνωρίζουν για το σύγχρονο επάγγελμα ενός μηχανικού αιολικού πάρκου,…
ILS
Εξερεύνηση του κύκλου ζωής των αστεριών.
ILS
Ο Ήλιος είναι το αστέρι που βρίσκεται πιο κοντά στη Γη μας.
ILS
Στο μάθημα αυτο οι μαθητές εξετάζουν πώς επηρεάζει η μάζα, ο όγκος και η…
ILS
Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο…
ILS
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην Ισορροπία.
ILS
Ένας τροχός διηγείται την ιστορία του... Πως ξεκίνησε; από που; ποια η εξέλιξη…
ILS
Σχέδιο μαθήματος για τη ζωή και το θάνατο των αστεριών.
ILS