Ο στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά πόση ενέργεια χρειάζονται…
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί το μοντέλο ανακαλυπτικής μάθη
ILS
Το μάθημα αυτό κάνει χρήση ενός κοινονικο-οικονομικού μοντέλου διδασκαλίας. Στο…
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί την προσέγγιση του 'Ανοικτού Σχολείου'.
ILS
Drepturile copilului trebuie știute și respectate de toată lumea.
ILS
How does solar radiation interact with the Earth and its atmosphere to cause…
LAB
This simple model simulates seining a stream for animal life.
LAB
In diesem ILs lernen Schüler*Innen, für welche Alltagsaktivitäten man die aus…
ILS
Motto "Everything is on the face of the Earth is constantly turning, because…
ILS
This ILS refer on the environmental problem of global climate change.Students…
ILS
Solul este o vasta” uzina” a naturii producand o cantitate mare de biomasa…
ILS