Στο μάθημα αναλύονται τα μοντέλα του Thomson και Rutherford.
ILS
Σε αυτήν την άσκηση οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν εξ'αποστάσεως έναν ανιχνευτή…
ILS
Radioactidad... ¡Qué peligro!... Eso es lo primero que pensamos...
ILS
Säteily, Sen Vaikutus Ihmiseen Ja Säteilyltä Suojautuminen
ILS
Este ILS conduz uma investigação sobre as características, efeitos e…
ILS
The Radioactivity Lab examines the intensity of radiation over distance,…
LAB
This app shows a small part of the table of nuclids in which short notations…
LAB
In this lab, you can observe the radioactive decay of 400 radioactive nuclei.
LAB
In this lab, you can observe the radioactive decay of 400 radioactive nuclei.
LAB
    Conceptele “radioactivitate” şi “radiaţii” fac parte din vocabularul…
ILS
This simulation visualizes different types of nuclear reactions such as fission…
LAB
In diesem ILS lernen Schüler*Innen, ob Radioaktivität immer schlecht ist oder…
ILS