Το μάθημα αυτό αφορά τους συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακούς.
ILS
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη διάθλαση φωτός.
ILS
The Faulkes Telescope Project provides access free-of-charge via the internet…
LAB
Este espaço de ILS foi criado para o estudo experimental das leis da reflexão…
ILS
This simulation allows students to visualize the process of creating an image…
LAB
This inquiry activity is structured to guide students towards knowledge about…
ILS
The Mach Zehnder interferometer is a device to determine the variations between…
LAB
The Mach Zehnder interferometer is a device to determine the variations between…
LAB
The Mach Zehnder interferometer is a device to determine the variations between…
LAB
The Mach Zehnder interferometer is a device to determine the variations between…
LAB
The Mach Zehnder interferometer is a device to determine the variations between…
LAB
In diesem ILS lernen SchülerInnen etwas über die verschiedenen galaktischen…
ILS