Το μάθημα αυτό αφορά τους συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακούς.
ILS
Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές Α΄τάξης Λυκείου που δεν έχουν επιλέξει το…
ILS
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη διάθλαση φωτός.
ILS
Στο μάθημα αυτό αναλύονται τα φαινόμενα της διάθλασης του φωτός και της ολικής…
ILS
Πώς εξηγείται οτιδήποτε μπορούμε να δούμε σε ένα καθρέφτη (επίπεδο κάτοπτρο);…
ILS
The Faulkes Telescope Project provides access free-of-charge via the internet…
LAB
Este espaço de ILS foi criado para o estudo experimental das leis da reflexão…
ILS
In this lab, we look at the connection between the minimization of the travel…
LAB
This simulation allows students to visualize the process of creating an image…
LAB
Let's say you have two points, and you want the light to travel from one point…
LAB
This inquiry activity is structured to guide students towards knowledge about…
ILS
This simulation allows students to study reflection and refraction.
LAB