Σκοπός του συγκεκριμένου ILS είναι οι μαθητές/τριες να μελετήσουν το φαινόμενο…
ILS
Στο μάθημα αυτό αναλύονται τα φαινόμενα της διάθλασης του φωτός και της ολικής…
ILS
Tutkivan oppimisen kokonaisuus valon taittumisesta.
ILS
In this lab, you can explore the phenomenon of total internal reflection (such…
LAB
This lab builds of the lab titled, '
LAB
In this lab, you can explore refraction through 3 media.
LAB
This simulation allows students to study the refraction in a water drop.
LAB
In this lab, you can explore the refraction of light through a rectangular…
LAB
This simulation allows students to look at refraction in 3D.
LAB
Let's say you have two points, and you want the light to travel from one point…
LAB
The light source can either be the red dot in medium 1 or the purple dot in…
LAB