Το μόνιμα παγωμένο έδαφος παραμένει στους 0°C ή πιο κάτω για τουλάχιστον δύο…
ILS
„Baltagul“, romanul scris de Mihail Sadoveanu, le propune cititorilor o lectură…
ILS
El permafrost es un suelo permanentemente congelado que permanece a 0 °C o…
ILS
O Permafrost é o solo que permanece congelado a uma temperatura de 0°C ou…
ILS
Permafrost is permanently frozen
ILS
The European Space Agency (ESA) is Europe’s gateway to space.
LAB
Ikirouta on pysyvästi jäässä olevaa maata, jonka lämpötila pysyy  0°C:ssa tai s
ILS