Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας ένα πρότυπο κοινωνικό-οικονομικής…
ILS
The presented environmental ILS employs the socioeconomic inclusive impact…
ILS
Aurkeztutako Ingurumen arloko ILS inklusi
ILS
„Baltagul“, romanul scris de Mihail Sadoveanu, le propune cititorilor o lectură…
ILS
In diesem ILS können Lernende ausprobieren, welche Krater Kometen mit…
ILS
The European Space Agency (ESA) is Europe’s gateway to space.
LAB
In this exercise students use the Impact Calculator lab to investigate what…
ILS
Este ILS ambiental utiliza a abordagem de impacto sócio económica inclusiva.
ILS