Εξερεύνηση του κύκλου ζωής των αστεριών.
ILS
Ο Ήλιος είναι το αστέρι που βρίσκεται πιο κοντά στη Γη μας.
ILS
Σχέδιο μαθήματος για τη ζωή και το θάνατο των αστεριών.
ILS
Σχέδιο μαθήματος για τη ζωή και το θάνατο των αστεριών.
ILS
Sun 4 all is a set of experiences using the repository of Solar Images taken by…
LAB
Explorations of solar activity and sunspots
ILS
Focused on Big ideas of Science "The Universe is comprised of billions of…
ILS
Star in a Box is an interactive webapp which animates stars with different…
LAB
This lab presents the spectrum of eletormagnetic radiation in terms of…
LAB
In this Inquiry Learning Space, the students will have the chance to explore…
ILS
From the theory is known that the energy which is radiated outward radically in…
LAB
Adaptação para ILS do KIT Photonics Explorer
ILS