ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლე იკვლევს გამტარში…
ILS
Οι μαθητές διερευνούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας μέσω της οσμωτικής…
ILS
Science Journal from Google has a windmill project where the technology and…
ILS
The VISIR system provides an extraordinarily flexible environment in which…
LAB
Simulation allows students to design a small hydro power station to satisfy…
LAB
The Sun is a yellow dwarf star at the centre of our Solar System.
ILS
Solar module lab provides voltage (V) / current (I) characteris
LAB
This lab allows, from one side to observe the relationship between the amount…
LAB
Students have to see which is the relationship between the time a capacitor is…
ILS
Deşi niciun astronaut nu a păşit încă pe Marte, oamenii de ştiinţă se pregătesc…
ILS
In diesem ILS beschäftigen sich die Schüler und Schülerinnen mit Solarenergie…
ILS