In this Inquiry Space we'll investigate the different Wi-Fi settings and…
ILS
In this lab we'll investigate the different Wi-Fi settings and features which…
LAB
Katika maabara hii sisi itabidi kuchunguza mipangilio ya Wi-Fi na vipengele…
LAB
Katika nafasi hii uchunguzi sisi itabidi kuchunguza mipangilio ya Wi-Fi na…
ILS
The VISIR system provides an extraordinarily flexible environment in which…
LAB
Le système VISIR offre un environnement extraordinairement flexible dans lequel…
LAB
Mfumo wa VISIR hutoa mazingira rahisi extraordinarily ambayo wanafunzi wanaweza…
LAB
Students have to see which is the relationship between the time a capacitor is…
ILS
Les élèves doivent voir quelle est la relation entre le moment où un…
ILS
Wanafunzi kuwa na kuona ambayo ni uhusiano kati ya muda na capacitor ni uwezo…
ILS