Σε αυτό τον Μαθησιακό Χώρ
ILS
Ο παρών μαθησιακός χώρος ακολουθώντας τον κύκλο της διερώτησης, παρουσιάζει…
ILS
The purpose of insulation is to maintain a temperature difference between…
LAB
A combination of a Virtual Lab (PhET) and a Real Experiment (PocketLab Voyager).
ILS
Consider the following questions based on your experience of rooms you have…
LAB
What are the reasons for seasons? Which are the main phenomena that cause this…
ILS
This applet describes a single atom gas moving in one dimension.
LAB
This lab is designed to have students look at a greatly simplified version of…
LAB
Study of the heat propagation means by convection and radiation.
LAB
This lab studies the heat propagation model in metal bars. When a bar of metal…
LAB
Learn how friction causes a material to heat up and melt.
LAB
ILS para o estudo da transferência de Energia por radiação e na forma de calor…
ILS