Το μόνιμα παγωμένο έδαφος παραμένει στους 0°C ή πιο κάτω για τουλάχιστον δύο…
ILS
Αυτό το ILS σχεδιάστηκε με βάση ένα μοντέλο πολιτιστικής διδασκαλίας και…
ILS
Αναμείξτε την τέχνη με την επιστήμη καθώς δημιουργείτε τις δικές σας έγχρωμες…
ILS
Dowiesz się, czym jest wieloletnia zmarzlina, gdzie występuje i jak powstaje.
ILS
This inclusive environmental ILS was designed following the cultural impact and…
ILS
Consider the following questions based on your experience of rooms you have…
LAB
Mix art and science as you create your own colour images from raw pictures…
ILS
This HTML 5 app shows a simple circuit consisting of an alternating voltage…
LAB
El permafrost es un suelo permanentemente congelado que permanece a 0 °C o…
ILS
O Permafrost é o solo que permanece congelado a uma temperatura de 0°C ou…
ILS
Permafrost is permanently frozen
ILS